BIKES

Ciao

THB17,670

20" (406)  / 7speed / 12.1 kg. 

Folding size (cm): W80xH65xD37

  • เฟรมอลูมิเนียม ทรงต่ำ ขึ้นลงง่าย

  • จานหน้า 52T พร้อมกันใบจาน

  • ตีนผี Shimano Tourney 7 สปีด

  • พร้อมบังโคลน และแม่เหล็ก

Specifications 

*ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specifications are subject to change without notice

© NAVA BIKE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED