top of page

การใช้เกียร์ ทางราบ

การใช้เกียร์ทางราบให้เหมาะกับการปั่นระยะทางยาวๆ  1. เซ็ตไว้ที่เกียร์กลางๆ เฟืองหลังตรงกับจานหน้า หรือเยื้องนิดหน่อย

  2. โดยมาตรฐานจะเป็นเฟืองหลังตั้งแต่ใบที่ 4 นับจากด้านในขึ้นไปยังเฟืองใหญ่สุด

  3. ถ้าต้องการเร่งความเร็วยาวๆ ควรใช้เกียร์ที่ไม่หนักขา และเน้นรอบขาสูงเป็นหลักจะดีที่สุด


การใช้เกียร์ผิดนานๆ อาจะส่งผลต่อรถ และร่างกายผู้ขี่


X การปั่นใช้เกียร์เบา ปั่นทางราบ ต้องทำรอบสูงถึงจะได้ความเร็ว ทำให้รถมีโอกาสสึกหรอมากกว่าปกติ


X เกียร์หนักเบอร์สุดท้ายหรือก่อนสุดท้าย โดยหน้าที่แล้ว จะใช้สำหรับการเร่งความเร็วในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่เหมาะกับการปั่นยาวๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน


X การปั่นเกียร์หนักนานๆ จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อผิดส่วนทำให้ช่วงขาใหญ่ได้


ด้วยความปรารถนาดีจาก นาวาไบค์

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square
bottom of page