top of page

หากจอดรถไว้เป็นเวลานานๆ

𝐓𝐢𝐩 𝟑 ข้อ สำหรับผู้ที่ต้องจอดรถทิ้งไว้นานๆ1. ควรพับรถนำมาเก็บไว้ในบ้าน ไม่ควรปล่อยให้ตากแดดตากฝน


2. จอดโดยปรับเกียร์ไว้ที่เฟืองเล็กสุด (หรือเกียร์เบอร์หนักสุดในเวลาขี่) เพื่อให้สปริงในตีนผีไม่ยืดตัวค้างไว้


3. เติมลงยางไว้เสมอ อย่าปล่อยให้ยางแบนกดทับโดยน้ำหนักรถนาน จะทำให้ยางเสียทรง หรือยางปลิ้นได้


ด้วยความปรารถนาดีจาก นาวาไบค์

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square
bottom of page