top of page

รถพับ Dahon กับการติดที่นั่งเด็ก

Q: Dahon ติดที่นั่งเด็กได้หรือไม่ A: ติดได้ โดยที่นั่งเด็กควรเป็นแบบจับหลักอาน ด้านหน้า หรือ ด้านหลัง ขนาดของหลักอานคือ 33.9 ในรุ่นทั่วไป และ 31.6 สำหรับ Dash

Q: สามารถรับน้ำหนักเด็กได้กี่กิโลฯ A: รถพับ Dahon รับน้ำหนักผู้ขี่ได้ 105 kg. ทั้งนี้น้ำหนักรวมของผู้ขี่ และเด็ก + สัมภาระทั้งหมด ไม่ควรเกินจากนี้

Q: สามารถวางที่นั่งเด็ก บนตะแกรงหลังได้หรือไม่ A: สามารถวางได้ แต่น้ำหนักที่นั่ง+เด็กไม่ควรเกิน 10 kg. เนื่องจากตะแกรง รับน้ำหนักได้ 10 kg.

Q: เด็กสามารถนั่งตะแกรงหลังได้หรือไม่ A: ไม่แนะนำให้นั่ง เนื่องจากรถพับ Dahon ปกติมีล้อขนาด 20"ซี่งหากเด็กนั่งบนตะแกรงหลัง โดยไม่มีที่นั่งเด็กรองรับ ขาจะชนพื้น หรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวกับซี่ลวด ทำให้เกิดอันตรายได้

*หมายเหตุ ควรให้เด็กสวมใส่หมวกกันน็อค เพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเอง ด้วยความปรารถนาดีจาก นาวาไบค์

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square
bottom of page