top of page

การทำความสะอาดรถพับ

การดูแลรถพับโดยทั่วไปไม่แตกต่างจากรถใหญ่ปกติ

1. ควรเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ ทุกจุด แทนการฉีดน้ำแรงๆ เพื่อป้องกันน้ำขังในเฟรม รูน็อต หรือจุดข้อต่อต่างๆ


2. ตัวโซ่ก็ใช้ผ้าหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดภายนอกไม่ให้เลอะก็พอ


3. จุดข้อต่อต่างๆ ปกติไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันล่อลื่นอะไร เพราะจากโรงงานมาก็มีการทาจารบีเพื่อช่วยการหล่อลื่นมาแล้ว แต่หากจุดพับ ข้อต่อติดขัด อาจจะใช้น้ำยาฉีดเพื่อไล่คราบสกปรกต่างๆเมื่อไหร่ที่ควรทำ Full service ถอดล้างทุกชิ้นส่วน


1. มีการใช้รถในระยะเวลานาน ผ่านการใช้งานหนักมีคราบต่างๆ หมักหมม


2. จอดทิ้งไว้เฉยๆ ไม่เคยทำความสะอาด


ด้วยความปรารถนาดีจาก นาวาไบค์

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square
bottom of page