top of page

การใช้เกียร์ ขึ้นสะพานหรือทางชัน


การใช้เกียร์ขึ้นเนินนั้นจะต่างกับการปั่นทางราบมาก  1. ก่อนขึ้นไปควรใช้เกียร์กลางๆ ค่อนไปทางเบาเร่งสปีดไว้ก่อน จะมีแรงส่งจากความเร็วทางราบช่วยผ่อนแรงได้มาก

  2. ถ้าระยะทางไกลมากก็ต้องเริ่มจากปรับเกียร์ให้เบาลงทีละระดับให้เหมาะสมกับแรงกดและรอบขาที่เราไปได้

  3. ถ้าเปลี่ยนแล้วรอบขาขณะนั้นกดบันไดลงไปไม่ได้ อย่าฝืนโดยเด็ดขาดเพราะจะเกิดแรงบิดเค้นจนทำให้โซ่ขาดได้


ข้อแนะนำ สำหรับปั่นขึ้น และลงเนิน

  • อย่าใช้เกียร์เบาจนเกินไปตั้งแต่แรก เพราะเกียร์ที่เบาไปจะใช้รอบขาสูงมากเกินไป โดยไม่สัมพันธ์กับระยะทางและความเร็วทีได้

  • สำหรับรถพับที่มีจานสองชั้น จานใบเล็กคือเกียร์เบาไว้สำหรับขึ้นเนินล้วนๆ ไม่แนะนำให้เอามาใช้ทางราบ

  • สำหรับการลงเนินด้วยการปั่นส่งกำลังเพิ่มเข้าไป สำหรับรถพับควรคำนึงถึงความปลอดภัยจากอาการหน้าไวที่ตามมาด้วย


ด้วยความปรารถนาดีจาก นาวาไบค์

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square
bottom of page