top of page

การใช้เกียร์ เบื้องต้น
พื้นฐานของการใช้เกียร์ให้ถูกต้องก็คือ


1. การเปลี่ยนเกียร์ต้องทำตอนที่มีรอบขาปั่นให้จานหน้าหมุน

2. ช่วงที่เปลี่ยนถ้าปั่นด้วยความเร็วมาก ก็ให้ชะลอรอบขาลง ป้องกันอาการโซ่เหวี่ยงหรือวืดจนตกร่องได้

3. แนะนำให้เปลี่ยนทีละสเต็ปอย่าข้ามเกียร์มากไปด้วย


การเปลี่ยนเกียร์เพื่อไต่ระดับความเร็ว


- ต้องปั่นด้วยรอบขาที่สูงพอจนเกียร์เบามากแทบไม่มีน้ำหนักกดบันไดลงไป ซึ่งเรียกว่า “เกียร์ลอย” ช่วงนี้แหละคือช่วงที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนเกียร์ที่หนัก จะทำให้ความเร็วกับรอบขาสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน


- ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำหนักกดบันไดยังหน่วงอยู่ แสดงว่าเรายังใช้เกียร์นั้นได้ไม่สุดของรอบเกียร์นั้น การทำความเร็วของจักรยานควรใช้รอบขาที่พอดี มากกว่าการใช้เกียร์หนัก จะทำให้คุมความเร็วต่อเนื่องยาวๆ ได้ดีกว่า


ด้วยความปรารถนาดีจาก นาวาไบค์

Kommentare


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square
bottom of page