top of page

ควรดึงหลักอานขึ้นสูงขนาดไหน
ปั่นจักรยานช่วยให้สุขภาพแข็งแรง แต่หากการปรับความสูงของเบาะไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อหัวเข่า มากกว่าผลดีนะคะ งั้นเราควรต้องดึงหลักอานขึ้นสูงขนาดไหนถึงจะดี


1. เริ่มจากให้หมุนบันไดไปในแนวดิ่ง 6 นาฬิกา


2. จากนั้นให้ลองปรับเบาะ ขึ้นนั่งให้เต็มท้ายเบาะ


3. ใช้ช่วงอุ้งเท้าด้านหน้าเหยียบบันได ปรับหลักอานให้สูงขึ้น ให้ได้ตำแหน่งที่เหยียดขาเกือบตึง เข่างอประมาณ 15-30 องศา


นี่คือตำแหน่งที่ใช้แรงกดบันไดปั่นได้ดีสุด และป้องกันอาการเจ็บจากกระดูกหัวเข่าชนกันจนปวดได้


ด้วยความปรารถนาดีจาก นาวาไบค์

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square
bottom of page