top of page

ปั่นนานๆ แล้วมือชา

คุณเคยเจอปัญหานี้มั้ย ปั่นจักรยานนานๆแล้วปวดมือ มือชา
ปัญหาปวดมือ หรือมือชา ส่วนใหญ่เกิดจากการจับแฮนด์จักรยานเป็นเวลานาน ทำให้เส้นประสาทถูกกดทับบริเวณโคนฝ่ามือด้านนิ้วก้อย จึงรู้สึกมือชา หรือ ปวดฝ่ามือหลังปั่น


วิธีแก้

1. สวมถุงมือ เพื่อลดแรงกดบริเวณฝ่ามือ

2. ติดบาร์เอน เพื่อจะได้เปลี่ยนตำแหน่งจับแฮนด์ได้เป็นระยะ

3. เปลี่ยนปลอกแฮนด์ เป็นแบบมีพักอุ้งมือ

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square
bottom of page