ปั่นนานๆ แล้วมือชา

คุณเคยเจอปัญหานี้มั้ย ปั่นจักรยานนานๆแล้วปวดมือ มือชา
ปัญหาปวดมือ หรือมือชา ส่วนใหญ่เกิดจากการจับแฮนด์จักรยานเป็นเวลานาน ทำให้เส้นประสาทถูกกดทับบริเวณโคนฝ่ามือด้านนิ้วก้อย จึงรู้สึกมือชา หรือ ปวดฝ่ามือหลังปั่น


วิธีแก้

1. สวมถุงมือ เพื่อลดแรงกดบริเวณฝ่ามือ

2. ติดบาร์เอน เพื่อจะได้เปลี่ยนตำแหน่งจับแฮนด์ได้เป็นระยะ

3. เปลี่ยนปลอกแฮนด์ เป็นแบบมีพักอุ้งมือ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square