top of page

รถเฟรมโครโมลี่ หนักกว่ารถเฟรมอลูมิเนียม จริงหรือไม่คำตอบคือ ไม่เสมอไป โครโมฯนั้นน้ำหนักมากกว่าอลูมิเนียมก็จริง แต่เนื่องจากความแข็งแรงของเหล็กโครโมลี่ ทำให้สามารถทำเฟรมได้มีขนาดเล็ก เช่นเฟรมท่อกลม จุดพับก็ไม่ต้องมีขนาดใหญ่ ในขณะที่เฟรมอลูฯนั้นมีน้ำหนักเบาแต่ความแข็งแรงน้อยกว่าโครโมลี่ จุดพับจึงมักมีความหนา และขนาดใหญ่ รวมทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยี ที่ทำให้สามารถผลิตเฟรมโครโมฯให้มีน้ำหนักใกล้เคียงกับเฟรมอลูฯ เช่น Speed Falco ที่มีน้ำหนัก 12.1 kg. ด้วยเฟรม Cromoly SuperLite ของ Dahon เป็นต้น


รถเฟรมโครโมลี่ Boardwalk, Speed Falco

รถเฟรมอลูมิเนียม K3. Route, Ciao, Mu D9, Horize, Visc Evo และ Curve

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Black Square
bottom of page